teâmül

(A.)
[ ﻞﻡﺎﻌﺕ ]
1. alışılagelmiş uygulama.
2. iş.
3. tepkime.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • teamül — teâmül : örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış …   Hukuk Sözlüğü

  • teamül — is., Ar. teˁāmul 1) Bir yerde öteden beri olagelen davranış 2) kim., esk. Tepkime 3) esk. İş, davranış Birleşik Sözler teamül hukuku …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEAMÜL — Olagelen iş. * Birbiriyle alıp vermek. * Yapılagelen muamele ve münasebet. * Usul. * Reaksiyon, tepki …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • teamül hukuku — is. 1) Örf ve âdete dayanan hukuk 2) Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hukuk — is., ç., Ar. ḥuḳūḳ 1) Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez. P. Safa 2) Bu yasaları konu alan bilim Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pratik — sf., ği, Fr. pratique 1) Uygulamalı 2) Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı. R. N. Güntekin 3) is. Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, teamül 4) is. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerinin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tepkime — is. 1) Tepkimek işi 2) kim. Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan olay, reaksiyon, teamül Birleşik Sözler zincirleme tepkime Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tepkimeye girmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EDİLLE-İ TÂLİYE — Huk: Örf, âdet, teâmül, istishab, asıl ve amel, maslahat ı mürsele, kaide i külliye, âsâr ı sahabe ve âsâr ı kibar ı tabiîn gibi deliller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HUKUK-U GAYR-İ MEKTUBE — Kanunlarda mevcud olmayan örf ü âdet ve teâmül kabilinden olan haklar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.